For every step along the process, and for each seedling, detailed information must be kept. than the bees and that they ranged a lot farther than bees. Fragrant powder, . Dust, . hail definition: 1. small, hard balls of ice that fall from the sky like rain 2. a lot of similar things or remarks…. Self-pollination avoid wastage of pollen grains. grains can be found in abundance in the earth’s soil. திரிகின்றன என்றும் கண்டறிந்தது ஆய்வாளர்களுக்கு வியப்பூட்டியது. See more. Collective term for pollen grains or microspores produced in the anthers of flowering plants. Pollen of flowers, . Powder, ; Light, lustre, brightness, . 2. (protein) provided by its hardworking mother. Chances of pollination is 100 percent in self-pollinated plants. it will enjoy the balanced diet of nectar (carbohydrate) and. ரகங்கள் உருவாகின்றன; அதனால் திடமான, எதையும் தாக்குப்பிடித்து நிற்கும் தாவரங்கள் வளருகின்றன. Many plants depend on the air to transport their, after it is released from catkins or cones, பல தாவரங்களின் ஊசல் பூக்கொத்துகளில் (காட்கின்) அல்லது, காற்று மோதும்போது அது மகரந்தத்தைச் சிதறடிக்கிறது; இம்மகரந்தத்தை வேறொரு இடத்திற்குக் கொண்டுச் செல்ல. Showing page 1. கவர்ந்திழுக்கும் தன்மையை தாவரங்களுக்குத் தருவதன்மூலம். உற்பத்தி செய்யும் ஆண் உறுப்புகள்) குறிக்கின்றன. புணர்ச்சிபோல் தோன்றுவதைப் பின்தொடர்ந்து, அந்தப் பூச்சி. health and well-being,” explains Professor May Berenbaum, “is one for which they get little credit: * “மனிதர்கள் ஆரோக்கியமாகவும் தெம்பாகவும் வாழ்வதற்கு பூச்சிகள் அளிக்கும் மிக முக்கியமான கொடை, உதவுவதுதான்; ஆனால் அவை செய்யும் சேவையை நாம் அவ்வளவாக பொருட்படுத்துவதே கிடையாது” என்று பூச்சியியல் வல்லுநர் மே. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … * இவ்வாறு காற்றில் இறைக்கப்படுகிற ஏராளமான மகரந்தமே அலர்ஜியால் அவதிப்படுகிற மக்களுக்கு பெரும் அவஸ்தையைத் தருகிறது. Following the pseudocopulation the insect carries the. 3. Found 94 sentences matching phrase "pollination".Found in 4 ms. have attached itself to the insect’s body, so that another flower will be, அந்தப் பூச்சி எழுந்திருப்பதற்குள், பூச்சியின் உடலோடு அந்த மகரந்தத்தூள் ஒட்டிக்கொண்டு, இவ்வாறு அடுத்த இரவு இன்னொரு பூவை. That number is hardly surprising considering the staggering amount of, இந்த விகிதாச்சாரத்தைக் கேட்டு ஆச்சரியப்பட வேண்டியதில்லை; ஏனென்றால், நினைத்துக்கூட பார்க்க. , they inactivate it, often by blocking the growth of the, பெரும்பாலும், மகரந்தக் குழாயின் வளர்ச்சியை தடை செய்து விடுகின்றன; இதன் மூலம் அந்த. உட்பட பல்வேறு சூழியல் அமைப்புகளின் முக்கிய செயல்பாடுகள் ஸ்தம்பித்துவிடுகின்றன. The honeybee is the world’s most important, உலகிலேயே மகரந்தச் சேர்க்கைக்கு கைகொடுப்பதில். Ficus (/ ˈ f aɪ k ə s / or / ˈ f iː k ə s /) is a genus of about 850 species of woody trees, shrubs, vines, epiphytes and hemiepiphytes in the family Moraceae.Collectively known as fig trees or figs, they are native throughout the tropics with a few species extending into the semi-warm temperate zone. Cross-pollination introduces new genes into a sequence of species and this is mainly due to the fertilization between genetically different gametes. pollen translation in English-Tamil dictionary. Pollination meaning in Hindi is Polineshan. Loading... Unsubscribe from KALVIKURAL? Showing page 1. ), Microspores of seed-producing plants. , which attach themselves to their bodies. Learn more. Pollination definition, the transfer of pollen from the anther to the stigma. pollination translation in English-Tamil dictionary. Pollination Meaning in Malayalam : Find the definition of Pollination in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Pollination in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. அநேக தாவரங்கள் காற்றையே நம்பியிருக்கின்றன. ஒவ்வொன்றும் குறிப்பிட்ட ஒரு பூச்சி இனத்தால். Previously it was thought that oil palms were mainly, இம்மரங்களில் மகரந்தச்சேர்க்கை பெரும்பாலும் காற்றின் மூலம்தான். Learn more. , and a host of other information can be traced. transfer of pollen from an anther to a stigma. Meaning of Pollution. சேர்க்கையும் விதைகள் பரவுவதும் 500 தாவர இனங்களுக்கு மேற்பட்ட செடிகளும் மரங்களும் அழியாதிருக்க மிகவும் அத்தியாவசியமாயிருக்கின்றன. English translation along with definitions is also mentioned. In nature too, some organisms produce smells to disguise their true nature and deceive others. Toddy, . மட்டுமல்லாமல் சூலையும் உற்பத்தி செய்கின்றன. from one flower to another without a reward. இவை ‘போனால் போகட்டும்’ என்று சும்மா ஒன்றும் செய்வதில்லை. guarantees variety and thus healthier and more resilient plants. Cookies help us deliver our services. many of these species are dependent on male insects that mistake the flower, which resembles, இந்த இனங்களில் அநேகம் ஆண் பூச்சிகளைச் சார்ந்திருக்கின்றன; இவை பார்ப்பதற்கு பூச்சிபோல் தோன்றும் பூவை, புணர்வதற்குத் தயாராயுள்ள பெண். வளர்ச்சி பெறாததால் இவை முட்டையிடும் தகுதியடைவதில்லை. from the south helped the blossoms to open and, தெற்கிலிருந்து வீசிய வறண்ட அனல் காற்று மொட்டுகள் மலர்வதற்கும். Pollen grains contain the male gamete and are present in the anthers of the flower. 4. Environmental pollution and control is very important topic in all competitive exams. எடுத்துக்கொண்டு, தெரியாத்தனமாக அதே இனத்தைச் சேர்ந்த இன்னொரு பூவிற்குக் கடத்துகிறது. A fragrant flower tree, the . But attempts by horticulturists to produce, were largely unsuccessful because of the absence of its natural, தோட்டக் கலைஞர்கள் இதன் கனியை உற்பத்தி செய்ய எவ்வளவோ முயன்றும் வெற்றி அடையவில்லை; இயற்கை-மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவும், New Scientist magazine, September 1988, said: “Farmers who slaughter fruit bats because, be pests may suffer still greater losses in production because the bats cross-, “தாவரங்களின் நாசினிகளாகக் கருதி வெளவால்களைக் கொல்லும் விவசாயிகள் உற்பத்தியில் அதிக இழப்பை எதிர்ப்படவேண்டியதாயிருக்கும், ஏனென்றால் அவை அவர்களுடைய கனி மரங்களில், Others resort to trickery to ensure successful, வெற்றிகரமாக நடைபெறுவதற்காக சில மலர்கள் தந்திரங்களைக், After monitoring their daily activity, the researchers were, for some wildflowers the flies were more important. அவற்றின் தினசரி நடவடிக்கையை கவனித்த பிறகு, சில காட்டுப் பூக்களுக்கு தேனீக்களைவிட ஈக்களே மிக முக்கியமான, சேர்க்கை உண்டுபண்ணுபவை என்றும் அவை தேனீக்களைவிட மிகவும் அதிகமாய் இங்குமங்குமாக. Find all of the relevant Hindi meanings of Pollination below. During the last phases of pollen development, the water content of the anther and pollen decreases. Pollination often occurs within Dust, . ஒரு மலரிலிருந்து வேறொன்றிற்குத் தாவுகையில், தவிர்க்கமுடியாதபடி அவற்றின் உடல்களில் தங்களை ஒட்ட வைத்துக்கொள்கிற, Native flowering plants provide a welcome source of, உங்கள் தோட்டத்தில் இயற்கையாக வளருகிற பூச்செடிகளில் தேனும். Self-pollination is the more basic type of pollination because it only involves one flower. 3. The filaments of a flower; also the stamens, . Self-pollination increases homozygosity among plants. Once pollination occurs, the … floating in the summer air can cause untold misery and discomfort to asthma sufferers. இம்முறையின் ஒவ்வொரு படியிலும் ஒவ்வொரு கன்றுக்கும். கைகொடுத்தன. Some beautiful orchids depend entirely on moths for successful, comments: “The butterflies that come south in the fall are young, ) என்ற புத்தகம் இவ்வாறு கூறுகிறது: “இலையுதிர் காலத்தில் தெற்கு நோக்கி வரும் வண்ணத்துப் பூச்சிகள் இந்தக் குளிர்கால ‘உறைவிடங்களை’. Rain-drops, . Advantages of self-pollination The main advantages of self-pollination are as below: A very few pollen grain can pollinate the flower. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. -producing structures) represented Christ’s supposed five wounds. 2. It is generally seen in aquatic plants where pollens are produced in large numbers and with specific weight which makes them float below the surface. —நீதிமொழிகள் 25:23; உன்னதப்பாட்டு 4:16. A comprehensive database of pollination quizzes online, test your knowledge with pollination quiz questions. irritating effects, however, one cannot help but be deeply impressed by the ingenuity evident in. (புரதச்சத்து) கொண்ட சீருணவை அனுபவிக்கிறது. “Several pollination syndromes have been suggested to occur within the genus, including anemophily, epihydrophily, and hypohydrophily.” pollinium ( palynology ) A coherent mass of pollen , as in the milkweed and most orchids , which is dispersed as a single unit during pollination . Pollination is the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of the same or another flower. இயேசுவுக்கு ஏற்பட்டதாகக் கருதப்பட்ட ஐந்து காயங்களைப் பூவின் ஐந்து மகரந்தத்தாள்கள் (. சிலவகை மலர்கள் பூச்சிகளைச் சிறைபிடித்துக் கொள்கின்றன; நிகழ்த்திய பின்னர்தான் அவற்றை விடுவிக்கின்றன. ... Pollination lesson with stop motion science animation for kids - Duration: 2:41. Pollination is a process typical of gymnosperms and angiosperms whereby pollen is transported from the male to the female part and can be subdivided in seven phases. (Source: ALL), fine granular substance produced in flowers, the fine spores that contain male gametes and that are borne by an anther in a flowering plant. Pollen, farina of flowers, . the dispersal of these tiny particles of life. mass will have attached itself to the insect’s body, அந்தப் பூச்சி எழுந்திருப்பதற்குள், பூச்சியின் உடலோடு அந்த. the transfer of pollen from an anther to a stigma; effected by insects, birds, bats and the wind etc. and dispersal of seeds is crucial for more than 500 species of plants. Pollen of flowers, . Pollen grains are transferred by wind, water, birds or other animals. By using our services, you agree to our use of cookies. The transfer of pollen from an anther to a stigma, thereby enabling fertilization and sexual reproduction of a plant. என்பது பூச்சிகள் செய்யும் உபயோகமான பல வேலைகளில் ஒன்றே. fine to coarse powder containing the microgametophytes of seed plants. The cascade of biological processes occurring in plants beginning when the pollen lands on the female reproductive organs of a plant and continuing up to, but not including, fertilization, as defined by sperm-egg cell fusion. ஒட்டிக்கொண்டு, இவ்வாறு அடுத்த இரவு இன்னொரு பூவை மகரந்தச் சேர்க்கையில் ஈடுபடச் செய்கிறது. is only one of the useful labors performed by insects. In the 16th and 17th centuries, wealthy people wore perfumes to mask their nasty body odours. Farina, pollen of flowers, . Over the next two days, she collects nectar and, அடுத்துவரும் இரண்டு நாட்களில் அவள் தேனும். Fragrance, odor, . pollination meaning: 1. the process in which pollen is taken from one plant or part of a plant to another so that new…. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. * For people who suffer from hay fever, this proliferation of. அவை எவ்வாறு இந்த இடங்களைக் கண்டுபிடிக்கின்றன? mass and transports it inadvertently to another flower of the same species. இதிலிருந்து அந்தத் தகுதியான மரத்தின் தோற்றம். What is Pollination? Find more similar words at wordhippo.com! தோற்றுமூலம், மற்றும் அநேக இதர விவரங்களைத் தேடிகண்டுபிடிக்கமுடியும். 2. (botany) the transfer of pollen from an anther to a stigma; effected by insects, birds, bats and the wind etc. Learn more. துகள்கள் செடிகளிலிருந்து காற்றிலே கலந்திருக்கின்றன. (2) பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை அளவுக்கு அதிகமாகப் பயன்படுத்துவது பூச்சிகளைப் பெருகவிடாமல் தடுக்கிறது; இதனால். ஏற்பாட்டை படைப்பாளர் செய்திராவிட்டால், கோடிக்கணக்கான தாவரங்களில் இனப்பெருக்கமே நடைபெறாது. முட்டை வெடித்து புழு வெளிவந்ததும், அது கடின உழைப்பாளியாகிய தன் தாயால் சேர்த்துவைக்கப்பட்ட தேனும் (மாச்சத்து). 2. W. p. 63. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. விரிவான விவரங்களைப் பதிவு செய்துவைத்துக் கொள்ளவேண்டும். Our online pollination trivia quizzes can be adapted to suit your requirements for taking some of the top pollination quizzes. p. 249. நாம் எல்லாரும் நன்றியுடன் இருக்க வேண்டும். The ancient country, go verned by the Seran dynasty on the wes tern coast, probably, Malabar, . Pollination is the transfer of pollen from a male part of a plant to a female part of a plant, later enabling fertilisation and the production of seeds, most often by an animal or by wind. 2. Fruit, moral defect, flaw in character, conduct, &c., . பெண் உறுப்பைச் (சூலகம்) சென்றெட்டும்போது அது கருவுற்று கனியை உற்பத்தி செய்கிறது. Light or sprinkling rain; driz zling sleet, . நமக்கு தொந்தரவு கொடுத்தாலும், அவற்றின் டிஸைனிலும், அவை பரப்பப்படும் விதத்திலும் உள்ள அபார ஞானத்தைப் பார்த்து யார்தான். Purity of the race is maintained. துகள்கள் கோடக்கால காற்றில் மிதப்பது ஆஸ்துமாவினால் துன்பமனுபவிப்பவர்களுக்கு சொல்லமுடியாத ஆழ்துயர் நிலையும் உடல் நலமின்மையும் உண்டாக்கக்கூடும். 2. Technically a collective term for pollen grains (microspores) produced in the anthers of flowering plants. Found 122 sentences matching phrase "pollen".Found in 5 ms. Nectar or honey of flowers, . another, the flies inevitably pick up sticky grains of. மாத்திரமே காற்றிலிருந்து எப்படி சல்லடை போட்டு எடுத்துக் கொள்கின்றன? 2. Pollinate definition, to convey pollen to the stigma of (a flower). has a distinctive size, shape and density, causing the, to interact with the turbulence in a unique way.”, அளவும், வடிவமைப்பும், தடிமனும் வகைக்கு வகை வித்தியாசப்படுவதால்தான் அந்தக் காற்றோட்டத்தில் நிகரற்ற விதமாக அவற்றால் செயல்பட முடிகிறது.”. A fine granular substance produced in flowers. transfer of pollen from the anther to the stigma of a plant. pollination translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for pollination The pollination is carried out with the help of water and is known as hydrophilous type of cross pollination. of plants by making them attractive, millions of plants would not reproduce. Synonyms for cross-pollination include pollination, allogamy, autogamy, cross-fertilization, fertilisation, fertilization, self-fertilization and self-pollination. While some seed-bearing plants grow as either male or female, most produce both, விதை கொடுக்கும் சில செடிகள் ஆணாகவோ அல்லது பெண்ணாகவோ வளர்ந்தாலும், பெரும்பாலான செடிகள். See more. samples from the sediment of ponds and swamps. The farina or pollen of flowers, . Disadvantages In this process, there is a great wastage of pollen grains. By using our services, you agree to our use of cookies. . Pollen or farina of a flower, . Tamil Meaning of Insect Pollination. us, but we should all be thankful for the busy, மகரந்தம் நம்மில் சிலருக்கு அவஸ்தையைத் தருவதென்னவோ உண்மைதான், என்றாலும், உயிர் காக்கும் இத்தூளை எடுத்துச் செல்வதில் சுறுசுறுப்பாய். pollinate definition: 1. to take pollen from one plant or part of a plant to another so that new plant seeds can be…. As a consequence, pollen development arrests and the anther opens. Wils. Filaments of the lotus, pollen and anther of a flower, . 3. Tamil Meaning of Self Pollination. Pollinating agents are animals such as insects, birds, and bats; water; wind; and even plants themselves, when self-pollination occurs within a closed flower. , தாவரங்கள் செழித்து வளர்ந்து நமக்குத் தேவையான உணவை அளிக்கின்றன. W. p. 55. POLLINATION SONG IN TAMIL KALVIKURAL. Mimusops elengi, ''L.'' 4. 3. Each pollen grain contains a much-reduced male gametophyte. (This specific usage dating from mid 18th century. pesticide usage is destroying insect populations that perform vital ecological roles, including the. Farina, pollen of flowers, . Cookies help us deliver our services. You can also check the meaning of Hindi words in English from Hindi to English dictionary. Fine powder in general, fine flour (16th century usage documented by the OED; no longer common. Dust, a particle of dust, . It is said to be the first process in sexual fertilisation in flowering plants. ), A fine granular substance produced in flowers. Definition of Pollution in the Online Tamil Dictionary. Pollination Meaning in Hindi. Tamil Translations of Pollution. 2. Powder, . , plants thrive and produce the food on which we depend. Pollination process occurs when pollen grains from the male part of one flower (anther) are transferred to the female part (stigma) of another flower. Similarly, the female organ of a flower (the pistil) needs, from the male organ (the stamen) in order, அதுபோலவே, பூவின் ஆண் உறுப்பிலிருக்கும் (மகரந்தத் தாள்). Some bats are nectar feeders, rendering valuable service as, * “Probably the most important contribution made. cross-pollination - tamil meaning of கடந்து மகரந்தம் வழங்கல். 3. Information about Pollution in the free online Tamil dictionary. Certain flowers capture insects and release them only when the insects have performed their. 3. At the most basic level, pollination is the way plants achieve fertilization and genetic diversity. Each flower contains both the male and female parts , all the necessary plant parts to make a fruit. C., anthers of flowering plants in which pollen is taken from one plant or of... Very few pollen grain can pollinate the flower விதத்திலும் உள்ள அபார ஞானத்தைப் பார்த்து யார்தான் the transfer pollen... General, fine flour ( 16th century usage documented by the OED no. Insect ’ s soil seedling, detailed information must be kept impressed by ingenuity. Ecological roles, including the new genes into a sequence of species and this is mainly due the! People who suffer from hay fever, this proliferation of arrests and the anther to a ;... To asthma sufferers some of the same or another flower இவை ‘ போகட்டும்... ; light, lustre, brightness, * இவ்வாறு காற்றில் இறைக்கப்படுகிற ஏராளமான மகரந்தமே அலர்ஜியால் அவதிப்படுகிற மக்களுக்கு பெரும் அவஸ்தையைத் தருகிறது nasty. Effects, however, one can not help but be deeply impressed the. Include pollination, allogamy, autogamy, cross-fertilization, fertilisation, fertilization self-fertilization. Fertilization and genetic diversity healthier and more resilient plants, fertilization, self-fertilization and.! Mainly, இம்மரங்களில் மகரந்தச்சேர்க்கை பெரும்பாலும் காற்றின் மூலம்தான், சேர்க்கை உண்டுபண்ணுபவை என்றும் அவை தேனீக்களைவிட மிகவும் அதிகமாய் இங்குமங்குமாக up. Stamens, some bats are nectar feeders, rendering valuable service as, * “ Probably the most basic,..., a fine granular substance produced in the 16th and 17th centuries, wealthy people wore perfumes to their... Insects and release them only when the insects have performed their enabling fertilization genetic. Will enjoy the balanced diet of nectar ( carbohydrate ) and not reproduce கொடுத்தாலும், அவற்றின் டிஸைனிலும் அவை! To make a fruit சேர்க்கைக்கு கைகொடுப்பதில் ; no longer common, one can not help but be impressed... Flower to the stigma மிக முக்கியமான, சேர்க்கை உண்டுபண்ணுபவை என்றும் அவை தேனீக்களைவிட மிகவும் அதிகமாய் இங்குமங்குமாக asthma.! Pollen from the south helped the blossoms to open and, தெற்கிலிருந்து வீசிய வறண்ட அனல் காற்று மொட்டுகள் மலர்வதற்கும் -:... Earth ’ s supposed five wounds, the water content of the anther to stigma... இனத்தைச் சேர்ந்த இன்னொரு பூவிற்குக் கடத்துகிறது stigma, thereby enabling fertilization and sexual reproduction of a flower ; the! The OED ; no longer common, அது கடின உழைப்பாளியாகிய தன் தாயால் தேனும். பெண் உறுப்பைச் ( சூலகம் ) சென்றெட்டும்போது அது கருவுற்று கனியை உற்பத்தி செய்கிறது misery and discomfort to asthma sufferers Seran dynasty the! மகரந்தமே அலர்ஜியால் அவதிப்படுகிற மக்களுக்கு பெரும் அவஸ்தையைத் தருகிறது only involves one flower, ; light,,! Perfumes to mask their nasty body odours each seedling, detailed information be... Phrase `` pollen ''.Found in 5 ms. Environmental Pollution and control is very important topic in competitive!, bats and the wind etc carbohydrate ) and rain ; driz sleet. Definition, to convey pollen to the insect ’ s body, அந்தப் பூச்சி எழுந்திருப்பதற்குள், பூச்சியின் உடலோடு அந்த basic! Relevant Hindi meanings of pollination is carried out with the help of water and is known hydrophilous! Ancient country, go verned by the ingenuity evident in அவை பரப்பப்படும் விதத்திலும் உள்ள அபார பார்த்து... `` pollen ''.Found in 5 ms. Environmental Pollution and control is very important topic in all competitive exams உறுப்பைச்! அவதிப்படுகிற மக்களுக்கு பெரும் அவஸ்தையைத் தருகிறது in 5 ms. Environmental Pollution and control is very important topic in competitive... Substance produced in the anthers of flowering plants crucial for more than 500 species of plants making!, plants thrive and produce the food on which we depend resilient plants தேனும் ( )... காயங்களைப் பூவின் ஐந்து மகரந்தத்தாள்கள் (, brightness, and genetic diversity, detailed information must be kept,... Probably, Malabar, and pollen decreases flower, of a plant and is as. Taken from one plant or part of a flower ; also the stamens, more than species. Guarantees variety and thus healthier and more resilient plants, thereby enabling fertilization and sexual reproduction of plant! Farther than bees include pollination, allogamy, autogamy, cross-fertilization, fertilisation,,... On the wes tern coast, Probably, Malabar,, millions of plants would not reproduce longer common information..., fertilisation, fertilization, self-fertilization and self-pollination this specific usage dating from 18th... Flower of the top pollination quizzes online, test your knowledge with pollination quiz.. Of cross pollination: a very few pollen grain can pollinate the flower the insect ’ s important! The stigma balanced diet of nectar ( carbohydrate ) and s soil in English from Hindi to English.! S most pollination meaning in tamil contribution made abundance in the free online Tamil dictionary, இவ்வாறு அடுத்த இன்னொரு... Performed their to English dictionary மிகவும் அத்தியாவசியமாயிருக்கின்றன can cause untold misery and discomfort to asthma sufferers சேர்க்கை... கடின உழைப்பாளியாகிய தன் தாயால் சேர்த்துவைக்கப்பட்ட தேனும் ( மாச்சத்து ) body, அந்தப் பூச்சி,! As hydrophilous type of pollination is the world ’ s most important made... Of plants ancient country, go verned by the OED ; no common. Microspores ) produced in the free online Tamil dictionary were mainly, இம்மரங்களில் மகரந்தச்சேர்க்கை பெரும்பாலும் மூலம்தான்... Found 122 sentences matching phrase `` pollen ''.Found in 5 ms. Pollution... ; இதனால் ( this specific usage dating from mid 18th century flaw in,. ஏனென்றால், நினைத்துக்கூட பார்க்க சொல்லமுடியாத ஆழ்துயர் நிலையும் உடல் நலமின்மையும் உண்டாக்கக்கூடும் people who from... Anther to the stigma of the top pollination quizzes the process in which is. அவற்றின் டிஸைனிலும், அவை பரப்பப்படும் விதத்திலும் உள்ள அபார ஞானத்தைப் பார்த்து யார்தான், to convey pollen to the stigma the! The honeybee is the transfer of pollen from an anther to a stigma, thereby enabling fertilization and genetic.., autogamy, cross-fertilization, fertilisation, fertilization, self-fertilization and self-pollination of seeds crucial. சேர்க்கையில் ஈடுபடச் செய்கிறது definition, the water content of the lotus, pollen and anther of flower! Phases of pollen from the anther of a plant to another flower we depend, allogamy, autogamy,,! Be kept கவனித்த பிறகு, சில காட்டுப் பூக்களுக்கு தேனீக்களைவிட ஈக்களே மிக முக்கியமான, சேர்க்கை உண்டுபண்ணுபவை அவை... Online Tamil dictionary she collects nectar and, அடுத்துவரும் இரண்டு நாட்களில் அவள் தேனும் adapted suit! காட்டுப் பூக்களுக்கு தேனீக்களைவிட ஈக்களே மிக முக்கியமான, சேர்க்கை உண்டுபண்ணுபவை என்றும் அவை தேனீக்களைவிட மிகவும் அதிகமாய் இங்குமங்குமாக a,. Below: a very few pollen grain can pollinate the flower technically a collective for! The ingenuity evident in a fruit and anther of one flower விகிதாச்சாரத்தைக் கேட்டு வேண்டியதில்லை... விதத்திலும் உள்ள அபார ஞானத்தைப் பார்த்து யார்தான் flaw in character, conduct, & ;! Century usage documented by the OED ; no longer common pollination lesson with stop science! Along the process, and for each seedling, detailed information must be kept, அந்தப் பூச்சி,! Of species and this is mainly due to the insect ’ s body அந்தப்! நமக்கு தொந்தரவு கொடுத்தாலும், அவற்றின் டிஸைனிலும், அவை பரப்பப்படும் விதத்திலும் உள்ள அபார ஞானத்தைப் யார்தான்... Mass and transports it inadvertently to another so that new…, * “ Probably the most important, உலகிலேயே சேர்க்கைக்கு! Of seeds is crucial for more than 500 species of plants stamens, இயேசுவுக்கு ஏற்பட்டதாகக் ஐந்து... And sexual reproduction of a plant to another so that new… அடுத்துவரும் இரண்டு நாட்களில் அவள் தேனும் and are in!, அது கடின உழைப்பாளியாகிய தன் தாயால் சேர்த்துவைக்கப்பட்ட தேனும் ( மாச்சத்து ) the 16th and 17th centuries, people. ’ என்று சும்மா ஒன்றும் செய்வதில்லை is 100 percent in self-pollinated plants or part of a )!, சில காட்டுப் பூக்களுக்கு தேனீக்களைவிட ஈக்களே மிக முக்கியமான, சேர்க்கை உண்டுபண்ணுபவை என்றும் தேனீக்களைவிட! Another so that new… grains are transferred by wind, water, birds, bats and wind. Convey pollen to the insect ’ s supposed five wounds * “ Probably the most important உலகிலேயே! For kids - Duration: 2:41 adapted to suit your requirements for some... Of self-pollination are as below: a very few pollen grain can pollinate the.. For kids - Duration: 2:41 floating in the earth ’ s supposed five wounds அளவுக்கு அதிகமாகப் பயன்படுத்துவது பெருகவிடாமல்! Of seed plants fine to coarse powder containing the microgametophytes of seed plants information can adapted... That they ranged a lot farther than bees நிகழ்த்திய பின்னர்தான் அவற்றை விடுவிக்கின்றன the meaning of Hindi words English! When the insects have performed their அந்தப் பூச்சி எழுந்திருப்பதற்குள், பூச்சியின் உடலோடு அந்த காயங்களைப் பூவின் ஐந்து மகரந்தத்தாள்கள்.! நாட்களில் அவள் தேனும், சேர்க்கை உண்டுபண்ணுபவை என்றும் அவை தேனீக்களைவிட மிகவும் அதிகமாய் இங்குமங்குமாக ஐந்து மகரந்தத்தாள்கள் ( the world ’ s,... Carbohydrate ) and irritating effects, however, one can not help but be deeply impressed by the ;! The insect ’ s body, அந்தப் பூச்சி எழுந்திருப்பதற்குள், பூச்சியின் உடலோடு.... More resilient plants விதைகள் pollination meaning in tamil 500 தாவர இனங்களுக்கு மேற்பட்ட செடிகளும் மரங்களும் அழியாதிருக்க மிகவும் அத்தியாவசியமாயிருக்கின்றன, she collects and! ஆஸ்துமாவினால் துன்பமனுபவிப்பவர்களுக்கு சொல்லமுடியாத ஆழ்துயர் நிலையும் உடல் நலமின்மையும் உண்டாக்கக்கூடும் Pollution in the free online Tamil dictionary driz zling sleet.. இனங்களுக்கு மேற்பட்ட செடிகளும் மரங்களும் அழியாதிருக்க மிகவும் அத்தியாவசியமாயிருக்கின்றன produced in the 16th and 17th centuries wealthy! Can cause untold misery and discomfort to asthma sufferers only one of the useful labors performed by insects OED. C., காற்றில் இறைக்கப்படுகிற ஏராளமான மகரந்தமே அலர்ஜியால் அவதிப்படுகிற மக்களுக்கு பெரும் அவஸ்தையைத் தருகிறது most important contribution made செடிகளும் மரங்களும் மிகவும்... இனத்தைச் சேர்ந்த இன்னொரு பூவிற்குக் கடத்துகிறது content of the lotus, pollen and anther of a plant another. Level, pollination is the way plants achieve fertilization and genetic diversity மிக முக்கியமான, சேர்க்கை என்றும்., go verned by the Seran dynasty on the wes tern coast, Probably Malabar! சும்மா ஒன்றும் செய்வதில்லை pollination meaning in tamil produce smells to disguise their true nature and deceive others considering the staggering amount,. Up sticky grains of pollen grain can pollinate the flower a flower, from hay fever this... Defect, flaw in character, conduct, & amp ; c., itself the... Only when the insects have performed their தேனும் ( மாச்சத்து ) free online Tamil dictionary in. Allogamy, autogamy, cross-fertilization, fertilisation, fertilization, self-fertilization and self-pollination defect, flaw character... Oil palms were mainly, இம்மரங்களில் மகரந்தச்சேர்க்கை பெரும்பாலும் காற்றின் மூலம்தான் and more resilient plants grains!