Obrázok 11

Nadpis: 
Obrázok 11
Obrázok: 

Pôsobením chladu, ktorý dosahuje extrémne nízky hodnoty -120´C  dochádza v ľudskom  organizme.