Kontakt

Sídlo

Jaroslav Holíček
Dolná Súča 183
913 32 Dolná Súča

+421 903 505 567
info@strechyholicek.sk