Galéria

Obrázok 14

Obrázok 14

Pôsobením chladu, ktorý dosahuje extrémne nízky hodnoty -120´C  dochádza v ľudskom  organizme.

Obrázok 13

Obrázok 13

Pôsobením chladu, ktorý dosahuje extrémne nízky hodnoty -120´C  dochádza v ľudskom  organizme.

Obrázok 12

Obrázok 12

Pôsobením chladu, ktorý dosahuje extrémne nízky hodnoty -120´C  dochádza v ľudskom  organizme.

Obrázok 11

Obrázok 11

Pôsobením chladu, ktorý dosahuje extrémne nízky hodnoty -120´C  dochádza v ľudskom  organizme.