Služby

Krytina strechy

  • Dodávka a montáž krytiny v skladbe
  • Podkladový krov s minimálnym spádom 5% k odkvapovému systému
  • Záklop z dosák
  • Fólia pod falcovanú krytinu (Delta)
  • Krytina z eloxovaného plechu rozvinutá šírka 625 mm. Hrúbka 0,6 mm – 0,7 mm

V rámci tesárskych prác vybudujeme celkovú nosnú konštrukciu krovu rozmanitých tvarov v požadovanej kvalite. Základ krovu tvorí kvalitné rezivo chránené moridlom.

Pomocníkom pri odvádzaní dažďovej vody mimo stavebný objekt sú klampiarske
konštrukcie. Vykonávame taktiež klampiarske práce ako napríklad montáž úžlabia, oplechovanie komínov, strešných výlezov a lemovanie.

Strešná krytina nielen chráni budovu pred vetrom,
dažďom, snehom, ale je aj dôležitým estetickým prvkom stavby. Najčastejšie používané strešné krytiny realizované na našich zákazkách  sú škridla, oceľovo pozinkované farbené plechy buď tvarované alebo strojovo falcované krytiny od výrobcov pôsobiacich na našom trhu.

Ploché strechy izolujeme pomocou modifikovaného pásu. V rámci izolatérskych prác naša firma používa najmä fólie a asfaltové pásy.