Klampiarske práce

Pomocníkom pri odvádzaní dažďovej vody mimo stavebný objekt sú klampiarske
konštrukcie. Vykonávame taktiež klampiarske práce ako napríklad montáž úžlabia, oplechovanie komínov, strešných výlezov a lemovanie.