Zateplenie strešného plášťa bytových domov nízkou nadstavbou krovu a falcovanou krytinou

Krytina strechy

  • Dodávka a montáž krytiny v skladbe
  • Podkladový krov s minimálnym spádom 5% k odkvapovému systému
  • Záklop z dosák
  • Fólia pod falcovanú krytinu (Delta)
  • Krytina z eloxovaného plechu rozvinutá šírka 625 mm. Hrúbka 0,6 mm – 0,7 mm