Izolatérske práce

Ploché strechy izolujeme pomocou modifikovaného pásu. V rámci izolatérskych prác naša firma používa najmä fólie a asfaltové pásy.