Tesárske práce

V rámci tesárskych prác vybudujeme celkovú nosnú konštrukciu krovu rozmanitých tvarov v požadovanej kvalite. Základ krovu tvorí kvalitné rezivo chránené moridlom.