Obrázok 13

Nadpis: 
Obrázok 13
Obrázok: 

Pôsobením chladu, ktorý dosahuje extrémne nízky hodnoty -120´C  dochádza v ľudskom  organizme.